Kulüp ve Lisans İşlemleri

*Yönetmelik Değişikliği Nedeniyle Düzenlenen Yeni Sistem Sağlık Raporu İçin Tıklayınız

 Nakdi yardım Formu İçin TIKLAYINIZ

KULÜP İŞLEMLERİ: Branş tescili ve kulüp kuruluş aşamalarında gerekli belgeler için TIKLAYINIZ

Tescil Taahütnamesi tescil taahhütnamesi.doc

•ÖNEMLİ:Lisans  işlemlerinde aşağıdaki bilgileri getirmeyenlerin işlemleri keskinlikle yapılmayacaktır.  

 

İletişim Bilgileri; Sporcularla iletişim kurulabilmesi amacıyla, tescil, vize, transfer işlemlerinde sporculara ait bilgi formunda yer alan bilgiler 

telefon, cep telefonu, e-mail, kan grubu sisteme girilecektir.  

SPOR KULÜPLERİNİN  DİKKATİNE

Spor Kulübü Bilgi Güncelleme Formu : TIKLAYIN

Spor Kulüplerinin vergi dairesi, vergi numarası ve banka hesap numaralarını Sicil ve Lisans Servislerimize bildirmeleri gerekmektedir. Bilgileri eksik olan spor kulüpleri aşağıdaki sicil ve lisans servisine bilgilerini bildirebilirler.

Bilgileri eksik olan kulüplerin işlemleri bilgiler tamamlanmadan yapılmayacaktır.


TESCİL VE VİZE İŞLEMLERİ 

Yeni Lisans İşlemlerinde Gerekli Evraklar

1.         T.C. Kimlik Numarası Beyanı

2.        Tescil Fişi   TIKLAYINIZ

3.         Sağlık raporu (Durum bildirir tek hekim sağlık raporu) 

4.         Ferdi sporcularda bir adet tescil fişi.

5.         Kulüp sporcularında iki adet tescil fişi (resimler yapıştırılmış olacak)ve Tescil Fişleri Kulüpte imza yetkisi olanlar imzalaması gerekmektedir.

6.        3 adet vesikalık resim

Vize işlemlerinde gerekli belgeler

1.         Sağlık raporu. Durum bildirir tek hekim sağlık raporu

2.         2  Adet  resim.

3.         Eski lisans.

4.         Vize yaptırmak için Sağlık Raporu  BURADAN indirebilirsiniz.  

5.     Sağlık Beyanı.docx

Spor Kartı 

Spor Federasyonları, spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlar, yaşam boyu spor, herkes için spor ve diğer spor etkinlikleri kapsamında spor yaptırdıkları kişilere spor kartı verilmesini sağlar. Spor kartı verilirken Ek-3'te yer alan listede belirtilen asgari spora başlama yaşı dikkate alınır.

Spor kartı işlemleri Genel Müdürlük Spor Bilgi Sistemi kapsamında elektronik ortamda tutulur. Spor kartları verildiği dönem için geçerli olup, dönem sonunda yenilenir.

Spor kartı alacakların uyacakları usul ve esaslar spor yaptıran birimler tarafından belirlenir.


Spor Kartı İçin Gerekli Evraklar

a) Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyetleri yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

b) T.C. Kimlik numarası beyanı
c) Spor Kartı bilgi formu SPOR KARTI BİLGİ FORMU

Transfer işlemlerinde gerekli belgeler 

1.         Yeni kulübü adına iki adet tescil fişi.

2.         İlişiksiz/Yetki belgesi, Transfer taahhütnamesi. İndirmek için TIKLAYINIZ

3.         Sağlık raporu. Tescil Fişi üzerindeki ibare onaylatılacaktır. Harici ibareler kabul edilmeyecektir.

4.        3 Adet resim.

5.         T.C Kimlik Numarası BeyanıKulübünde Branşı Olmayan Sporcu İzin Belgesi 

*Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği

Sicil Lisans İletişim Bilgileri

Tlf: (224) 220 96 90 (1212-1430)
Fax: (224) 222 90 30
Mail. bursa@gsb.gov.tr