Gerekli Belgeler

SPOR FAALİYETLERİ SEYAHAT YÖNERGESİ.pdf

Sağlık Raporu Sevk Kağıdı.docx

SAGLIK BEYAN TABLOSU (2023-2024).pdf

SAĞLIK BEYAN FORMU (2023-2024).pdf

KARMA TAKIM BILGILENDIRME.pdf   -------  OKUL KARMA TAKIM OLUŞTURMA KLAVUZU.pdf

Veli İzin-Terfi İzin Belgesi Örneği.pdf

KONAKLAMA YERLERİ.pdf

Kafile Görevlendirme Tablosu.pdf

Seyahat Taahhüt Belgesi (18 Yaşından Büyükler İçin).pdf

Veli Seyahat İzin Belgesi (18 Yaşından Küçükler İçin).pdf

İL DIŞI KAFİLE DİLEKÇESİ.docx

TARİFELİ İL DIŞI FERDİ ONAY ÖRNEĞİ.docx (Şehirlerarası otobüs vb. araç)

TARİFELİ İL DIŞI TAKIM ONAY ÖRNEĞİ.docx (Şehirlerarası otobüs vb. araç)

TARİFESİZ İL DIŞI FERDİ ONAY ÖRNEĞİ.docx (Araç kiralama-resmi araç vb.)

TARİFESİZ İL DIŞI TAKIM ONAY ÖRNEĞİ.docx (Araç kiralama-resmi araç vb.)

İLÇE TARİFELİ İL DIŞI FERDİ ONAY ÖRNEĞİ.docx

İLÇE TARİFELİ İL DIŞI TAKIM ONAY ÖRNEĞİ.docx

İLÇE TARİFESİZ İL DIŞI FERDİ ONAY ÖRNEĞİ.docx

İLÇE TARİFESİZ İL DIŞI TAKIM ONAY ÖRNEĞİ.docx

Spor Lisesi ve BESYO için Sporcu-Öğrencilerin Derece Talep Form Dilekçesi;

ÖĞRENCİ-SPORCU DERECE TALEP FORMU DİLEKÇESİ (2023).docx

NOT: Dilekçeyi doldurup imzaladıktan sonra tarayıp, bursa.okulsporlari@gsb.gov.tr adresine gönderiniz. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra dilekçede belirtilen mail adresine geri dönüş yapılacaktır. Ferdi sporlar için e devlet şifreniz ile girip spor bilgi sisteminden "okul sporları sporcu bilgi formu"nu alabilirsiniz. Takım sporları için dilekçeyi mail gönderin. (Öğrenci-Sporcu Derece Talep Formu sadece 1. Küme kapsamındaki müsabakaları içerir.)

İL DIŞI KAFİLE ONAY İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Yukarıda bulunan il dışı kafile onay örneklerinden uygun olanı doldurulduktan sonra bursa.okulsporlarionay@gsb.gov.tr  adresine mail atınız. Gerekli hesaplamalar ve kontroller yapıldıktan sonra tekrar size gönderilecek olan İl Dışı Kafile Onayı örneğinden 4 nüsha çıktı alınız. Çıktılarla birlikte onayda yer alan sporcularınızın esame listesini, lisanslarını ve kimlik kartlarını kontrol edilmek üzere Okul Sporları Şubesine getiriniz. Bu belgelerin yanı sıra seyahat edilecek araçla ilgili evraklarla birlikte (Araç için istenilen evraklar İl Dışı Kafile Dilekçesinde yer almaktadır) İl Dışı Kafile Dilekçesi de doldurularak getirilecektir. 

2- Kafile onayları (takım kafile onayı ise) okul müdürü tarafından imzalandıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğünde imzalatılarak İl Müdürlüğümüze gelinebilir. İstenilen belgelerin kontrolü yapıldıktan sonra İl Müdürlüğümüzdeki imza işlemi tamamlanacaktır.

3- Kafile onaylarında yer alan "Seyahat Türü" bölümünü; şehirlerarası otobüs vb. araçlarla yapılacak seyahatlerde "Tarifeli", kiralık araçla yapılacak seyahatlarda "Tarifesiz", Kamu kurumu tarafından tahsis edilecek olan araçla yapılacak seyahatlerde ise "Resmi Araç" şeklinde doldurunuz. [Resmi kurum tarafından tahsis edilen ve yakıt giderleri karşılanmayan araçlar için, “Tahsis edilen aracın yakıt gideri kurumumuz tarafından karşılanmayacaktır” şeklinde ibarenin yer aldığı Araç Görev Belgesinin de diğer belgelerle birlikte getirilmesi zorunludur. Bağlı olduğu resmi kurumu tarafından görevlendirilip harcırahları karşılanmayan şoför/şoförler için de talep olması halinde, Araç Görev Belgesindeki ilgili ibare “Tahsis edilen aracın yakıt gideri ve görevlendirilen şoför veya şoförlerin harcırahı kurumumuz tarafından karşılanmayacaktır” şeklinde olması gerekmektedir. Araç Görev Belgesinin yanı sıra müsabaka dönüşü, faaliyet tarihlerini kapsayan sürelerde alınan ve seyahat edilen kilometreyle uyumlu makul ölçülerdeki yakıt gider makbuzları getirilmezse kafilenin yol ücreti ödenmeyecektir. Kafile listesi kontrol edilmek üzere bursa.okulsporlarionay@gsb.gov.tr  adresine gönderildiği zaman, avans hesaplamasının doğru yapılabilmesi için maile konuyla ilgili bilgi notunu (seyahat edilecek olan aracın resmi araç olduğu, aracın yakıt ve şoför giderlerinin ilgili kurum tarafından karşılanacağına veya karşılanmayacağına dair bilgi) mutlaka ekleyiniz.]

4- Kafile için kiralanacak aracın trafiğe tescil tarihi itibariyle en fazla 10 yaşında olması zorunludur.

5- Gönderilen bordronun çıktısının alınarak, müsabaka sürecinde, kafilede yer alan kişilere imzalatılması gerekmektedir. Kafile Başkanının TC Kimlik Numarası, İBAN numarası ve cep telefonu bordronun sol alt kısmına yazılacaktır. Bordronun, yol izninin bitiminden itibaren 3 iş günü içinde İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sürenin aşılması halinde faiz işlemi uygulanacaktır.