Gerekli Belgeler

Sağlık Raporu Sevk Kağıdı.docx

Veli İzin-Terfi İzin Belgesi Örneği.pdf

KONAKLAMA YERLERİ.pdf

İL DIŞI KAFİLE DİLEKÇESİ.docx

TARİFELİ İL DIŞI FERDİ ONAY ÖRNEĞİ.docx (Terminalden Otobüs ile)

TARİFELİ İL DIŞI TAKIM ONAY ÖRNEĞİ.docx (Terminalden Otobüs ile)

TARİFESİZ İL DIŞI FERDİ ONAY ÖRNEĞİ.docx (Araç Kiralama-Resmi Araç vb.)

TARİFESİZ İL DIŞI TAKIM ONAY ÖRNEĞİ.docx (Araç Kiralama-Resmi Araç vb.)

İLÇE TARİFELİ İL DIŞI FERDİ ONAY ÖRNEĞİ.docx

İLÇE TARİFELİ İL DIŞI TAKIM ONAY ÖRNEĞİ.docx

İLÇE TARİFESİZ İL DIŞI FERDİ ONAY ÖRNEĞİ.docx

İLÇE TARİFESİZ İL DIŞI TAKIM ONAY ÖRNEĞİ.docx

İL DIŞI KAFİLE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Yukarıda bulunan il dışı kafile onay örneklerinden uygun olanını doldurduktan sonra bursa.okulsporlarionay@gsb.gov.tr  adresine mail atmanız gerekmektedir. Gerekli hesaplamalar ve kontroller yapıldıktan sonra tekrar size gönderilecek olan İl Dışı Kafile Onayından 4 nüsha çıktı alınız. Çıktılarla birlikte onayda yer alan sporcularınızın esame listesini, lisanslarını ve nüfus cüzdanlarını (gençler için fotoğraflı olması zorunludur) kontrol edilmek üzere Okul Sporları Şubesine getirmeniz gerekmektedir. Bu belgelerin yanı sıra seyahat edilecek araçla ilgili evraklar (Araç için istenilen evraklar İl Dışı Kafile Dilekçesinde yer almaktadır) ve İl Dışı Kafile Dilekçesi de doldurularak getirilecektir. 

2- Kafile onayları (takım kafile onayı ise) okul müdürü tarafından imzalandıktan sonra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aydın Narin’e imzalatılarak İl Müdürlüğümüze gelinebilir. İstenilen belgelerin kontrolleri yapıldıktan sonra İl Müdürlüğümüzdeki imza işlemi tamamlanacaktır.

3- Kafile onaylarında yer alan "Seyahat Türü" bölümünü; şehirlerarası otobüslerle yapılacak seyahatlerde "Tarifeli", kiralanacak araçla veya kamu kurumu tarafından tahsis edilecek olan araçla yapılacak seyahatlarda ise "Tarifesiz" şeklinde doldurunuz. (Resmi Araçla seyahat edecek kafilelerin yol ücretleri, ilgili kurumdan alınacak araç görev belgesinde “Tahsis edilen aracın benzin ve diğer giderleri kurumumuz tarafından karşılanmayacaktır” şeklinde ibare yoksa ödenmeyecektir. Kafile listesi kontrol edilmek üzere bursa.okulsporlarionay@gsb.gov.tr  adresine gönderildiği zaman, avans hesaplamasının doğru yapılması için maile konuyla ilgili bilgi notunu (seyahat edilecek olan aracın resmi araç olduğu ve aracın masraflarının ilgili kurum tarafından karşılanacağına veya karşılanmayacağına dair bilgi) mutlaka ekleyiniz)

4- Kafile için kiralanacak aracın modelinin (Resmi araç hariç)  en fazla 7 yıl olması zorunludur.

5- Gönderilen bordronun çıktısını alarak, müsabaka sürecinde, kafilede yer alan kişilere imzalatınız. Kafile Başkanının TC Kimlik Numarası, İBAN numarası ve cep telefonunu bordronun alt kısmına yazınız. Bordro, müsabaka dönüşü teslim edilecektir.