Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri

     21.05.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunun 28 inci maddesinde; Özel teşebbüs tarafından beden eğitimi ve spor çalışmaları yapmak amacıyla açılacak okul, eğitim merkezi ile sitesi, salon ve benzeri tesis ve kuruluşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığının müsaadesine ve kontrolüne tabidir.      15.10.1999  tarihli ve 23847 sayılı Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde; "Bu Yönetmelik, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile spor kulüpleri tarafından beden eğitimi ve spor tesisleri kurulması ve bu tesislerin işletilmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.” 15 inci maddesinde; "Bütün belgelerin tamamlanması ve açılış izni verilmesinden sonra, Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisi Çalışma İzin Belgesi, Gençlik ve Spor İl Başkanlığınca düzenlenir ve işletmeciye   verilir.  Bu  belgenin  verilmesinden  sonra  tesis  faaliyetine  başlamış  sayılır."  hükümleri  yer almaktadır.
     Federasyonlarca düzenlenen Yeterlilik Belgesi alımı için gerekli talimat ve yönetmeliklere  https://shgm.gsb.gov.tr/Federasyonlar/28/3/Federasyonlar intranet adresinden ulaşabilirsiniz.

     Her yıl güncellenerek yayımlanan WADA  Yasaklılar Listesi' nin tüm spor alanları, spor kulüpleri ve özel spor salonlarında rondo köşe açılır kapanır alüminyum çerçeveli (50x70 cm) panolar içerisinde sporcuların rahatlıkla görebileceği yerlere asılması gerekmektedir.     Güncel Wada Yasaklılar listesine https://shgm.gsb.gov.tr/Duyuru/255269/wada-2023-yasaklilar-listesi-yayinlandi.aspx intranet adresinden ulaşabilirsiniz.

  ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

GERÇEK KİSİLERDEN (ADİ ORTAKLIK DAHİL) İSTENECEK BELGELER

TÜZEL KİSİLERDEN (DERNEK, KULÜP DAHİL) İSTENECEK BELGELER

ANTRENÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

KLİNİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

FEDERASYONLARIN BURSA İL TEMSİLCİLERİ İLETİŞİM NUMARALARI

 

             

Spor Tesisleri Birimi İletişim Bilgileri

Tel: +90 (224) 502 71 22

Whatsapp irtibat: +90 (501) 704 73 74