SPOR KULÜPLERİN DİKKATİNE

26.09.2023

Bilindiği gibi 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu        26 Nisan 2022 tarihinde Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun kapsamında faaliyetleri spor kulübü olan dernekler tüzük, idari ve mali yapılarını revize ederek spor kulübü statüsüne geçmeleri istendi.  

 

7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunun Geçici Madde 1- (5) “Spor kulüpleri ve üst kuruluşları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirir. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.” hükmü haizdir.

 

Söz konusu yukarıdaki madde gözönünde bulundurularak; Spor Kulüpleri tüzük ile idari ve mali yapılarını normalde 22 Nisan 2023 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu kanun hükümlerine uygun hale getirmeyen spor kulüplerin ek süresi olan 6 ay 26 Ekim 2023 tarihinde doluyor.

 

İlimizde halen tüzük ile idari ve mali yapılarını bu kanun kapsamında geçiş işlemlerini yapmayan spor kulüplerin olduğu görülmektedir. Spor kulüplerimizin mağduriyet yaşamaması ve sürenin medeni kanunda belirtilen genel kurul aralıklarında dikate alınarak ivedilikle yapılması gerekmektedir.

Kanun kapsamında geçişler için ek bir süre verilmeyeceği, spor kulüplerin fesih işlemleri, ilgili Mahkemelerce yapılacağı, idari ve mali yaptırımların olacağı ihtimalini düşünerek Spor kulübü statüsüne geçiş iş ve işlemlerinin ivedilikle 26 Ekim 2023 tarihinden önce yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinize ;