BURSA TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET UYGULAMA TALİMATI

09.05.2019
İlimizde Sportif faaliyetlerde bulunacakların ekte sunulan Talimatnameye göre  iş ve işlemleri yapması gerekmektedir.

turizm.pdf